SU-podium

SU Podium je program - PlugIn SketchUpu - pro převedení 3D modelu do podoby fotorealistické vizualizace. Využívá funkce, textury a stíny SketchUpu. Uživatelské rozhraní je velice jednoduché a pro uživatele SketchUpu zcela intuitivní. Součástí je knihovna Podium Browser (je neustále doplňována) s více než 30.000 prvky - komponentami i materiály - s přednastavenými parametry pro vizualizaci

Základní vlastnosti programu

 • pro SketchUp 2020 Win i MAC
 • pracuje s texturami, barvami oblohy a pozadí, stíny, skupinami a hladinami SketchUpu
 • vlastnosti materiálu aplikované globálně na textury SketchUpu
 • automaticky přiřazuje požadované vlastnosti výchozího SketchUp materiálu
 • pokročilé Globální osvětlení
 • pokročilé nastavení Globálního osvětlení
 • zvýraznění reliéfu materiálu
 • realistická odrazivost bez falešného zrcadlení
 • lom světla
 • rozostřena odrazivost
 • rozostřená odrazivost pro realistickou průsvitnost
 • materiály emitující světlo
 • všesměrová světla
 • sluneční světlo
 • obloha
 • kaustické odrazy
 • podpora barev průsvitných materiálů
 • nelimitované rozlišení
 • podpora více procesorů
 • SU Podium Browser – volně dostupné knihovny připravených světel, prvků a textur
 • 64 bit podpora pro Win a Mac

Ceník SU-podium

SU Podium v. 2.6 - komerční verze
1 trvalá licence Win/Mac včetně Browseru
SU Podium v. 2.6
6 300 Kč
7 623 Kč vč. DPH
SU Podium - upgrade
Podium + Browser 2.5
SU Podium + Browser 2.5/2.6
600 Kč
726 Kč vč. DPH
Pouze Podium 2.5
SU Podium 2.5/2.6
1450 Kč
1754 Kč vč. DPH
Učebnice SU Podium
Pouze formát PDF
Učebnice SU Podium CZ
200 Kč
242 Kč vč. DPH

Novinky

Nová verze
Změna způsobu prodeje SketchUpu
3D program s intuitivním způsobem ovládání modelování.