ADS STUDIO
               ArchitectureDesignSchool v.o.s.    
               Chrudimská 6                   podpora@adsstudio.cz
               Praha 3 - Vinohrady         obchod@adsstudio.cz
  

DataCAD - o programu

DataCAD - program z řady CAD (Construction Aided Design) programů, určený především pro vytváření stavební a architektonické dokumentace. Jeho využití však může být daleko širší. Program kombinuje možnosti 2D "kreslení" a 3D "modelování" Umožňuije tak pracovat pouze "v čarách" na vytváření výkresové dokumentace, nebo v případě potřeby propojit model a projektovou (případně výrobní) dokumentaci všech stupňů, využít technologie o2c (object to see) pro prohlížení modelu v reálném čase.  Standardní je možnost různých grafických výstupů - drátový model, skrývání neviditelných hran, rastrový obrázek, formát pdf a navíc také fotorealistické zpracování 3D modelu.

Program Americké firmy DataCAD Llc. je lokalizován a pomocí maker uzpůsoben čekým normám pro projektování. Jeho otevřený systém dovoluje doprogramovávat další potřebné moduly, vytvářet nové typy čar, šrafur, rozšiřovat knihovny prvků.

Aktuálni verze DacaCAD 19 pracuje na OS Windows 10 a Windows 8

Základní funkce Programu DataCAD :

 • 2D Čára, Oblouk, Polygony, Křivky …                                                                           
 • 3D Čára, Polygon, Tělesa (deska, válec, koule, kužel….), Plochy (síťová, rotační …)
   
 • Posun, Kopírování, Zrcadlení, Prodloužení …. Booleanovské operace
   
 • Symboly - opakující se prvky, konkrétní výrobky, vše uloženo v knihovnách pro další použití
   
 • Kóty (styly kót v závislosti na měřítku tisku), Šrafování (vzory, textury, výplně …), Texty (vektorové i TrueType fonty, styly pro různá měřítka tisku)
   
 • Hladinové uspořádání 
   
 • Uchopovací body …
   
 • Fixovaná zobrazení nastavení zobrazení jednotlivých výkresů (měřítko tisku, zobrazené hladiny …)
   
 • Referenční soubory
   
 • Kreslení stěn, vkládání oken, dveří 
 • Možnost umísťovat stěny, okna a dveře jako tzv.“inteligentní prvky“ přímo z databáze těchto stavebních dílů - propojení zobrazení 2D a 3D modelu, včetně zadaných materiálů pro rendering
 •  
 • Generování přímých i lomených řezů - podklad pro výkres řezu
  modelem
   
 • Vykreslování základních typů schodišť ve 3D 
   
 • Makra pro kótování oken, dveří (dle národních zvyklostí), výkaz výměr
  místností (Legenda místností), výškové kótování řezů …
   
 • Vstup geodetických dat pro modelování terénu
   
 • Víceměřítkový tisk - kompozici tištěného výkresu lze doplnit o detaily,
  řezy atd. ve zcela odlišných měřítcích a nastaveních
   
 • Drátový model, Skrytí neviditelných hran, Stínování, Rendering
   
 • Objektový prohlížeč o2c vizualizace 3D modelu, definice a přiřazení materiálů, raytracing (odrazy, stíny), světla (sluneční, okolní, interiérová), obrázek na pozadí, otáčení a prohlížení renderovaného modelu v reálném čase
   
 • Soubory objektového prohlížeče lze uložit samostatně a prohlížet ve freewarovém prohlížeči o2c

 

30.10.2014