ADS STUDIO
               ArchitectureDesignSchool v.o.s.    
               Chrudimská 6                   podpora@adsstudio.cz
               Praha 3 - Vinohrady         obchod@adsstudio.cz
  


DataCAD - o programu        Verze a novinky        Doplňky        Ceník        
DataCAD - o programu

DataCAD - o programu

DataCAD - program z řady CAD (Construction Aided Design) programů, určený především pro vytváření stavební a architektonické dokumentace. Jeho využití však může být daleko širší. Program kombinuje možnosti 2D "kreslení" a 3D "modelování" Umožňuije tak pracovat pouze "v čarách" na vytváření výkresové dokumentace, nebo v případě potřeby propojit model a projektovou (případně výrobní) dokumentaci všech stupňů, využít technologie o2c (object to see) pro prohlížení modelu v reálném čase.  Standardní je možnost různých grafických výstupů - drátový model, skrývání neviditelných hran, rastrový obrázek, formát pdf a navíc také fotorealistické zpracování 3D modelu.

Program Americké firmy DataCAD Llc. je lokalizován a pomocí maker uzpůsoben čekým normám pro projektování. Jeho otevřený systém dovoluje doprogramovávat další potřebné moduly, vytvářet nové typy čar, šrafur, rozšiřovat knihovny prvků.

Aktuálni verze DacaCAD 19 pracuje na OS Windows 10 a Windows 8

Základní funkce Programu DataCAD :

 • 2D Čára, Oblouk, Polygony, Křivky …                                                                           
 • 3D Čára, Polygon, Tělesa (deska, válec, koule, kužel….), Plochy (síťová, rotační …)
   
 • Posun, Kopírování, Zrcadlení, Prodloužení …. Booleanovské operace
   
 • Symboly - opakující se prvky, konkrétní výrobky, vše uloženo v knihovnách pro další použití
   
 • Kóty (styly kót v závislosti na měřítku tisku), Šrafování (vzory, textury, výplně …), Texty (vektorové i TrueType fonty, styly pro různá měřítka tisku)
   
 • Hladinové uspořádání 
   
 • Uchopovací body …
   
 • Fixovaná zobrazení nastavení zobrazení jednotlivých výkresů (měřítko tisku, zobrazené hladiny …)
   
 • Referenční soubory
   
 • Kreslení stěn, vkládání oken, dveří 
 • Možnost umísťovat stěny, okna a dveře jako tzv.“inteligentní prvky“ přímo z databáze těchto stavebních dílů - propojení zobrazení 2D a 3D modelu, včetně zadaných materiálů pro rendering
 •  
 • Generování přímých i lomených řezů - podklad pro výkres řezu
  modelem
   
 • Vykreslování základních typů schodišť ve 3D 
   
 • Makra pro kótování oken, dveří (dle národních zvyklostí), výkaz výměr
  místností (Legenda místností), výškové kótování řezů …
   
 • Vstup geodetických dat pro modelování terénu
   
 • Víceměřítkový tisk - kompozici tištěného výkresu lze doplnit o detaily,
  řezy atd. ve zcela odlišných měřítcích a nastaveních
   
 • Drátový model, Skrytí neviditelných hran, Stínování, Rendering
   
 • Objektový prohlížeč o2c vizualizace 3D modelu, definice a přiřazení materiálů, raytracing (odrazy, stíny), světla (sluneční, okolní, interiérová), obrázek na pozadí, otáčení a prohlížení renderovaného modelu v reálném čase
   
 • Soubory objektového prohlížeče lze uložit samostatně a prohlížet ve freewarovém prohlížeči o2cVerze a novinky

DataCAD - verze a novinky 

 

Také aktuální DataCAD 1* je k dispozici ve dvou modifikacích - DataCAD Professional CZ a DataCAD LT CZ., obě modifikace jsou lokalizované, v obou fungují nadstavbová makra

Rozdílová tabulka funkcí obou verzí 

 
Doplňky

DataCAD - Doplňky

Makra

Mají za úkol zjednodušit každodenní rutinní práci  v programu. Některá makra jsou k dostání s programem, některá lze doobjednat, jiná jsou volně ke stažení

 Rachel      

 Tvorba klasické legendy místností pro půdorysy.  K zakoupení

 Obklady

 Zakreslení obkladů stěn v půdoryse, zadání odstupu od stěny, popis výšky obkladu  K zakoupení

 Plavak

 Doplnění výškových kót řezů, výšková kóta do půdorysu  Součást instalace

 Surfin

 Vytvoření legendy povrchů v pohledech podle navolených parametrů  K zakoupení

 P-dveře

 Okótování dveří v půdorysu  Součást instalace

 P-okna

 Okótování oken v půdorysu  Součást instalace

 RoofMaster                          

 Vymodelování šikmé střechy  nad libovolným půdorysem  K zakoupení

 ObratCLR

 Obrácení barvy při zakreslování zárubní v půdorysu  Free  Stažení

 PrahDveri

 Vykreslení prahu dveří v půdorysu (pokud nepoužíváte inteligentní prvky)  Free                               Stažení

 D-Schema

 Schémata rozvod, potrubí apod.  K zakoupeníCeník

DataCAD - ceník 

 

 

Název produktu

Cena bez/s DPH

Poznámka

 

 DataCAD 20 

 
DataCAD 20 Professional CZ 25 900
 
 
DataCAD 20 LT CZ 7 000
 
 

 Upgrade 

 
Upgrade DataCAD 20 LT/ DataCAD 20 Professional CZ 19 900
 

upgrade z LT/ Professional

 
Upgrade DataCAD 19 LT a před/ DataCAD 20 Professional CZ 21 000
Upgrade DataCAD 19/ DataCAD 20 Professional CZ 9 500 upgrade Professional  
Upgrade DataCAD 18 a před/ DataCAD 20 Professional CZ 11 200
Upgrade DataCAD 19 LT a před/ DataCAD 20 LT CZ 3 200 upgrade LT  

 Makra pro DataCAD 

 
Plavak 800 výškové kóty ve výkr. - již součástí DCAD 20  
P-Okna, P-Dveře 900 kótování oken a dveří - již součástí DCAD 20  
Obklady 800 kreslení obkladů ve 2D -  již součástí DCAD 20  
Surfin 800 značení a popis povrchů ve výkresech  
RACHEL 1 600 výměry a legenda místností  
RoofMaster 1 800 modelace střechy ve 3D  

 Knihovny pro DataCAD 

 
3D flóra 400 jsou již součástí DCAD 20  
3D auta a dopravní prostředky 400
3D lampy 400
3D zahrada 400
3D stromy a keře 600
3D vybavení koupelen, kuchyní a kanceláří 400
2D (3D) postavy 550    

 Knihovny pro DataCAD - profese 

 
Knihovna TZB 400 je již součástí DCAD 20  
Knihovna ELEKTRO 400 je již součástí DCAD 20  
3D vytápění 2 500    

 Školní a studentské verze 

 
DataCAD 20 Professional CZ EDU student 2 500 za 1 pracoviště, roční licence  
DataCAD 20 Professional CZ EDU škola - 4 roky 1 400 za 1 pracoviště, 4 letá licence